Máte otázky?

Kontaktujte nás mailom.

Slovenská lyžiarska a snowboardová asociácia

Sásovská cesta 83

974 11 Banská Bystrica

IČO: 421 33 700
DIČ: 2022637430
PIC EU: 939101039

Bankový účet: SK0309000000005111759493

Pošlite email
sekretariat@slovakski.org

Slovenská lyžiarska a snowboardová asociácia je rozpočtovo-príspevková organizácia zriadená ako občianske združenie a výnosom MŠVVaŠ SR zo dňa 20.05.2016 podľa §59 ods. 1 zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov určená za národný športový zväz a registrovaná v zozname občianskych združení MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-32155-2, podľa všetkého neprávom pripravená o štatút NŠZ (súdne konanie prebieha)

Slovenská lyžiarska a snowboardová asociácia bola do mája roku 2022 riadnym členom Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS s právom jedného hlasu zastupujúca Slovenskú republiku.