Alpské lyžovanie

Dokumenty

Súťažné poriadky
2020/212017/18
Poistenie členov AD SLA
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre členov AD – PONUKA poisteniaPOROVNANIE poistných produktov
Poistenie ALLIANZ – Všeobecné poistné podmienkyOsobitné poistné podmienky,
Poistenie UNION – Všeobecné poistné podmienkyRozsah poistenia EURÓPARozsah poistenia SVET
Poistenie MetLife – Všeobecné poistné podmienky, Pokyny pre poistneného
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) – PONUKA poistenia, VYSVETLENIE poistenia
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) – Všeobecné poistné podmienky ALLIANZ
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) – Zmluvné dojednanie ALLIANZ
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) – Zodpovednosť a skúsenosť z CZE
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) – POKYNY pri škodovej udalosti