Informácia pre členov, priaznivcov a verejenosť

Dňa 5.11.21 vyhovela svetová lyžiarska federácia FIS požiadavke SOŠV a udelila ZSL dočasné členstvo vo FIS. SLA zostáva naďalej členom FIS v stave obmedzenom.

V máji 2022 kongres FIS rozhodne o ďalšom postupe, teda o uznaní ZSL za regulárneho člena, alebo navrátenia takéhoto titulu pôvodnej asociácii, teda SLA.

Slovenská lyžiarska asociácia vníma tento postup zo strany slovenských inštitúcií (sekcia športu pri ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj SOŠV) za neoprávnený a manipulatívny.  Už od novembra 2020 je FIS informovaná neúplnými a nepravdivými informáciami.

Aktuálne sa FIS vyjadruje k stavu veci práve na základe rozhodnutí VZ SOŠV z 01.07.21 a následných potvrdení kontrolórov, ktoré viedli aj k odmietnutiu žiadosti SLA o neodkladné opatrenie vo veci právoplatnosti tohto hlasovania.

FIS vychádza z členstva ZSL v SOŠV, čo tiež nezodpovedá pravdivej skutočnosti.

SLA je už dlhodobo pod nátlakom inštitúcií, ktoré sa rozhodli pre organizáciu, ktorá bola aj v deň hlasovania SOŠV vedená trestnoprávne stíhaným Ladislavom S. Túto skutočnosť v deň hlasovania inštitúcie hlasujúcim zatajili.

V skutočnosti bolo hlasovanie o:

„Na základe návrhu ministerstva školstva v. v. a š., hlasovalo VZ SOŠV o možnosti afilácie ZSL …“

Nikto nemá a nemal záujem počkať na ukončenie súdneho procesu.

SLA, ako nezávislé o.z. bude naďalej bojovať o vyslovenie a deklaráciu pravdy a o integritu športu.

Pozorne sledujte ďalší vývoj!

Zostaňte zdraví!

Vedenie SLA