Tlačová správa

Tlačová správa

PRELOMOVÝ ROZSUDOK PRE SLOVENSKÝ ŠPORT

Banská Bystrica, 24.4.2024 – Bratislavský správny súd dnes vyniesol rozsudok vo veci správnej žaloby Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie, ktorým napadla rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 14. 12. 2020. Predmetným rozhodnutím ministerstvo odobralo asociácii (v tom čase SLA) štatút národného športového zväzu. Po takmer 3,5 roku tak dal správny súd za pravdu lyžiarom a napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu zrušil ako nezákonné.